Какво трябва да знаете за болничните легла, преди да направите своя избор?

Независимо дали е за нуждите на хоспис, следоперационно възстановяване или домашни грижи, болничното легло може да помогне както да се намали страданието на пациента, така и да се помогне на този, който полага грижи за него.

Болничните легла се използват в дома, болниците и хосписите, като помагат на болни, ранени или възрастни хора, приковани към легло, за да могат да си почиват комфортно.

Различни видове болнични легла

Не съществува универсално легло, което да може да се използва във всяка ситуация. Болничните легла биват използвани от 1815г. насам, като първите модели са били стационарни, без странични прегради и възможност за нагласяне.

Днес съществува голямо разнообразие от модели, които предлагат индивидуално нагласяване на позицията, колела за придвижване, странични прегради за по-голяма безопасност, а също и повдигане на височина за удобство на обслужващия пациента персонал.

Ето и няколко вида болнични легла:

Болнично легло с ръчен механизъм – леглото се наглася на удобната за пациента позиция чрез специални дръжки/механизми. И тук можете да избирате различни модели - от най-простите - само с повдигане в областа на главата, до по-сложните модели, притежаващи функции за повдигане на глава, крака, както и възможност за регулиране на височината или наклона.

Предимството при тези модели е, че са на сравнително ниска цена, но пък се изисква ръчна работа за нагласянето на подходящата позиция.

Електрическо болнично легло – при тези модели всички операции, свързани с нагласяването на удобната за пациента позицията на леглото се извършват посредством копче на дистанционно управление или контролен панел на самото легло.

При тези модели също може да се варира с различните функции - повдигане на глава и крака, повдигане па височина и накланяне на цялото легло под ъгъл /позиция тренделенбург-антитренделенбург/.

Полу-електрическо легло – тук функциите са разпределени както следва: главата е краката се повдигат чрез електронен механизъм с дистанционно, но височината се наглася чрез ръчен механизъм.

Болнични легла за домашна грижа – това са модели, които са проектирани да приличат повече на обикновено легло. Те могат да бъдат както механични, така е електрически.

Основни функции и приставки за гореспоменатите видове болнични легла са:

Функции:

  • Повдигане на секция при главата 
  • Повдигане на секциите при подбедрица 
  • Повдигане на височина 
  • Повдигане на основата под ъгъл – тренделенбург/антитренделенбург 
  • Приставки 
  • Колела 
  • Странични прегради 
  • Стойка за инфузия 
  • Изборът на функции и приставки зависи от Вашата преценка за нуждите на пациентите или вашите близки нуждаещи се от болнично легло.

Въпреки че болничните легла на вид могат да изглеждат еднакви и да имат сходни цени, съществуват различни модели , които притежават различни функции и обстойното им разглеждане е наложително за максимално постигане на удобство както на пациента, така и на обслужващия го.