Полезни връзки

 

ИАЛ- Регистър на издадените разрешения за търговия на едро с медицински изделия Търговец на едро фирма „Медика Трейдинг” ООД https://www.bda.bg/images/stories/documents/registers/register_MD.pdf


АХУ - Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания Търговия на дребно - "Старт Технолъджис ” ЕООД https://ahu.mlsp.government.bg/portal/mips/articles/115


„СЕРТИФИКАЦИЯ“ при „НИИС“ ЕООД  – Регистър на сертификати на системи за управление Производител фирма „Гевел – М” ООД  https://www.niis.bg/page/14/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8.html