Полезни връзки

 

ИАЛ- Регистър на издадените разрешения за търговия на едро с медицински изделия Търговец на едро фирма „Медика Трейдинг” ЕООД https://www.bda.bg/images/stories/documents/registers/register_MD.pdf


АХУ - Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания Търговия на дребно - Дрогерия - фирма „Алфа Медика – 58” ЕООД https://ahu.mlsp.government.bg/portal/mips/articles/115


Сертификация ЕАД – Регистър на сертификати на системи за управление Производител фирма „Гевел – М” ЕООД https://www.exact-certification.org/certificate.php?id=27