„Животът е движение”


История

Фирма „Медика Трейдинг” ООД е основана през 2003г. със седалище в гр. Пловдив от инж. Георги Лесев. Първоначалната дейност на фирмата е насочена към търговия на едро, внос и разпространение на медицински изделия за хора с увреждания.От 2009г. „Медика Трейдинг” ООД разширява полето си на действие и се насочва и към внос и разпространение на болнично оборудване. Фирма „Медика Трейдинг” ООД притежава лиценз за търговия на едро с медицински изделия IV-Р-Т/МИ 005 от 13.08,2007г. издаден от ИАЛ към МЗ

Политика и мисия

Със създаването си фирма „Медика Трейдинг” ООД формулира и се придържа към няколко основни принципа в своята политика:

- Високо качество на продуктите и услугите подчинени на стремежа за по-пълно задоволяване на потребностите на своите клиенти

- Компетентност при консултациите и подпомагане на клиента за правилния избор на съответното изделие

- Следпродажбена подкрепа изразявайки се в бърза и надеждна гаранционна и след гаранционна поддръжка и ремонт

Структура

Управител Инж. Георги Лесев

Търговки отдел Мария Лесева

Гаранционен и извън гаранционен сервиз Инж. Методи Лесев