„Животът е движение”


История

Фирма „Медика Трейдинг” ЕООД е основана през 2003г. със седалище в гр. Пловдив от инж. Георги Лесев. Първоначалната дейност на фирмата е насочена към търговия на едро, внос и разпространение на медицински изделия за хора с увреждания.От 2009г. „Медика Трейдинг” ЕООД разширява полето си на действие и се насочва и към внос и разпространение на болнично оборудване. Фирма „Медика Трейдинг” ЕООД притежава лиценз за търговия на едро с медицински изделия IV-Р-Т/МИ 005 от 13.08,2007г. издаден от ИАЛ към МЗ.

Партньорство

Първоначален и досегашен партньор на „Медика Трейдинг” ЕООД е дъщерната ֹ и фирма „ Гевел –М” ЕООД – български производител на медицински изделия за хора с увреждания и болнично оборудване с традиции в производството на този вид изделия. Освен представител на български медицински изделия „Медика Трейдинг” ЕООД е официален представител на чуждестранни фирми-производители на помощно-технически средства и болнично оборудване.

Политика и мисия

Със създаването си фирма „Медика Трейдинг” ЕООД формулира и се придържа към няколко основни принципа в своята политика:

- Високо качество на продуктите и услугите подчинени на стремежа за по-пълно задоволяване на потребностите на своите клиенти

- Компетентност при консултациите и подпомагане на клиента за правилния избор на съответното изделие

- Следпродажбена подкрепа изразявайки се в бърза и надеждна гаранционна и след гаранционна поддръжка и ремонт


Структура

Управител Инж. Георги Лесев

Търговки отдел Мария Лесева

Гаранционен и извън гаранционен сервиз Инж. Методи Лесев