Гаранционен и извън гаранционен сервиз

Фирма „Медика Трейдинг” ЕООД слага на първо място качеството на своите продукти и доброто обслужване!

Всяко наше изделие е приружено от Гаранционна карта , в която са описани условията и срока на гаранцията.Там може да намерите и кординати за връзка с нас!Ако не можете да предоставите гаранционна карта, всеки официален документ с дата/фактура,касова бележка/ може да се използва за предявяване на гаранция.

Нашата сервизна база разполага с компетентни и отзивчиви служители , които ще Ви помогнат във всеки един момент при възникване на проблем с наше изделие.

Можете да ни намерите на адрес : гр. Пловдив бул. Кукленско шосе №12 /зад централна база на ЕКОНТ/

Общи условия на гаранцията:

1.Гаранцията на продукта е валидна само когато той е придружен с оригинален документ за покупка (касова бележка, фактура) и гаранционна карта.

2.При възникване на повреда, фирма„Медика Трейдинг” ЕООД се задължава :

- Да ремонтира изделието в рамките на законовия срок от 30 дни или

- Да подмени изделието по свое усмотрение със същия модел или с друг еквивалентен модел.

3.Гаранционния ремонт трябва да бъде извършен в Централния сервиз на фирма„Медика Трейдинг” ЕООД

Гаранцията на продукта няма да важи, в случай че е извършен ремонт в неоторизиран сервизен център или от неоторизирано лице.

4.Гаранцията не покрива:

- Дефекти причинени от неправилна употреба или монтаж (претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага, течности, прах, храна, напитки, предмети, растения, животни, насекоми, токсични вещества или други фактори извън допустимите граници), използването на продукта по начин различен от описания в Указанието за употреба.

- Когато не са спазени условията описани в Указанието за употреба, за транспорт, монтаж, инсталация, експлоатация и съхранение. - Повреди причинени от токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства, работа с нестандартна захранваща мрежа или други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя и Търговеца.

Ако имате проблем или просто искате информация ,за някое изделие ,моля не се колебайте да се свържете с нас!

Телефон за връзка: 032/ 698713